Blog
pytania retoryczne
konkluzja
konkluzja Polka
14 obserwujących 108 notek 118924 odsłony
konkluzja, 11 stycznia 2017 r.

Co to za władza, która boi się suwerena?

1128 169 0 A A A

Ustawodoawcza - to ustawodawcza, ale jednak władza...

Marszalek Sejmu upoważnił komendanta Straży Marszałkowskiej do występowania o pomoc BOR. Czyli słuszny protest opozycji w obronie praworządności działań sejmu może zostać zakończony przy użyciu siły.Pełnomocnictwo podpisane przez marszałka sejmu Marka Kuchcińskiego nie pozostawia złudzeń:

"Upoważniam pana Arkadiusza Koschalke – Komendanta Straży Marszałkowskiej do występowania do instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej z żądaniem udzielenia niezbędnej pomocy w zakresie realizacji przez Straż Marszałkowską żądań z zakresu ochrony Sejmu i Senatu"

image

Gdy do tego dodamy fakt, że barierki znowu wróciły przed Sejm, a poszczególne parlamentarne obiekty już wcześniej przedzielono kratami, zwanymi humorystycznie furtkami - to okaże się, że władza, drżąc ze strachu przed opozycją zarówno parlamentarną jak i pozaparlamentarną szykuje się do boju. 

A nie prościej byłoby uwzglednić postulaty opozycji, zamiast podejmować uchwalę -  co proponował dzisiejszy konwent seniorów - z casusem o treści:  

Sejm stwierdza, że na posiedzeniu 16 grudnia budżet został uchwalony”,

zwłaszcza że ten budżet nie uwzględnił żadnej z blisko 300 poprawek opozycji, natomiast zawiera min. poprawkę PiS, przewidującą przeznaczenie dodatkowych pieniędzy w budżecie resortu spraw wewnętrznych na zwiększenie o 1000 liczby etatów w policji? (przesunięto 62 mln 600 tys. zł z wydatków na świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego na wydatki: Centralnego Biura Śledczego, jednostek terenowych policji, komend wojewódzkich policji, oraz komend powiatowych.

Państwo szykuje się do wojny z obywatelami?

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Tematy w dziale Polityka